Supervision

Jeg har en etårig narrativ/systemisk specialist uddannelse i supervision for psykologer. Dog har jeg i kraft af erhvervet som psykolog superviseret, stort set siden jeg blev uddannet på universitetet. Derfor er det også erfaring som præger min profil som supervisor mest.

Jeg har superviseret både tværfagligt og monofagligt, individuelt og i gruppe og på mange forskellige faglige niveauer.

Fx PsykiatriFondens telefonrådgivere, med læger, sygeplejesker og andre faggrupper, med terapeutisk efteruddannelse. Psykologgrupper, internt og eksternt. Individuelle psykologer og ledere. De sidste par år, har jeg via Studenterrådgivningen superviseret en del studievejledere helt fra studenter studievejlederen, som aldrig har haft supervision før, til AC vejlederen der er psykolog med flere terapeutiske efteruddannelser.

Der er altid et læringsaspekt i god supervision, hvilket jeg har for øje. Men supervision hos mig er ikke direktiv og centraliseret. Jeg kommer gerne med mit perspektiv, men løsninger sker i samskabelse og ved refleksion over aktuelle sag eller tema.

Individuel supervision koster 1200 pr. time. Gruppesupervision er afhængig af opgavetype og antal deltagere. Kontakt mig for et tilbud.